รวม 5 วิธี ปลดหนี้ บัตรเครดิต วิธีง่าย ๆ หมดหนี้ง่าย สบายตัวไว

รวม 5 วิธี ปลดหนี้ บัตรเครดิต วิธีง่าย ๆ หมดหนี้ง่าย สบายตัวไว

ปลดหนี้บัตรเครดิต

               เชื่อว่าหลายๆ คนย่อมมีหนี้จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกันอย่างแน่นอน เพราะการรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตถือว่าเป็นช่องทางที่สามารถทำได้ง่ายและไว เพียงแค่ต้องการสินค้าหรือบริการชนิดใดก็ยื่นบัตรเครดิตให้เจ้าหน้าที่เพื่อรูดบัตรเครดิตตัดเงินจากบัญชีเครดิตได้ในทันที จึงทำให้ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเป็นไปอย่างคล่องตัวและรวดเร็ว จึงทำให้หลายๆ คนที่อาจจะซื้อสินค้าหรือบริการเพลินในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตด้วยการรูดซื้อสินค้าและบริการจนลืมคำนึงถึงภาระที่ตนเองจะต้องจ่ายคืนบัตรเครดิตในภายหลัง              

                กว่าจะรู้ตัวอีกทีภาระค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายคืนค่าบัตรเครดิตก็พอกพูดเสียจนไม่สามารถจ่ายคืนหรือไม่มีกำลังเพียงพอในการจ่ายคืนบัตรเครดิตได้แล้ว ทำให้หลายๆ คนมีหนี้บัตรเครดิตอย่างท้วมท้นจนเบียดเบียนภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของตนเอง จนกระทั่งไม่มีความสามารถเพียงพอในการชำระค่าบัตรเครดิตและหลายๆ คนก็เสียเครดิตหรือติดเครดิตบูโรที่ตนเองไม่มีกำลังชำระในแต่ละเดือนได้ นับว่าเป็นการสร้างปัญหาและภาระให้กับตนเอง อีกทั้งยังเป็นการปิดกั้นโอกาสในการทำธุรกรรมในด้านการเงินกับธนาคารอื่นๆ ทั่วไปด้วย เพราะประวัติการชำระค่าบัตรเครดิตหรือสินเชื่อต่างๆ ถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่ออนุมัติการกู้เงินสินเชื่อหรือบัตรเครดิตกับธนาคารอื่นๆ ในภายหน้าได้ รวมไปถึงการซื้อบ้านหรือรถที่เป็นภาระก้อนใหญ่ต่างๆ ธนาคารเหล่านั้นก็ย่อมไม่อาจพิจารณาเพื่อปล่อยสินเชื่อหรืออนุมัติวงเงินให้ได้ตามที่คุณขอไป

                ดังนั้นการปลดหนี้บัตรเครดิตจึงสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนควรทำ เพราะจะเป็นการสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ดี รวมไปถึงการลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ลดความตึงเครียดที่ต้องแบกรับภาระเรื่องดอกเบี้ยและยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือนที่หนักอึ้งด้วย เพราะดอกเบี้ยจากหนี้บัตรเครดิตถือว่ามีดอกเบี้ยที่สูงมาก จึงให้เมื่อคุณเป็นหนี้บัตรเครดิตจึงเป็นการเพิ่มภาระเรื่องดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายให้เพิ่มมากขึ้นด้วย

                การปลดหนี้บัตรเครดิตจึงเป็นสิ่งที่หลายๆ คนมองหาหนทางเพื่อแก้ไขและขจัดปัญหาเหล่านี้ออกไป ซึ่งเรามีวิธีการปลดหนี้บัตรเครดิตทั้ง 5 มานำเสนอเป็นแนวทางให้กับใครหลายๆ คนดังต่อไปนี้

                1.แจ้งวงเงินที่ตนเองต้องการได้รับอนุมัติต่อเจ้าหน้าที่ที่อนุมัติธนาคาร หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้ตัวเองดีว่าไม่มีวินัยในการใช้จ่าย มีเท่าไรก็ใช้จ่ายหมดในทันที ดังนั้นในขั้นแรกที่คุณควรทำก็คือ การบังคับตัวเองโดยอัตโนมัติเรื่องวงเงินที่ธนาคารจะพิจารณาอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตให้แก่คุณ คุณควรแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ว่าต้องการวงเงินไม่เกินเท่าใด เพื่อเป็นการบังคับไม่ให้ใช้จ่ายตามวงเงินที่อนุมัติสูงกว่าความจำเป็นนั่นเอง

                2.คิดก่อนใช้ คำนวณก่อนรูดบัตรเครดิตทุกครั้ง เพราะการรูดบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการเป็นไปอย่างง่ายดาย รวดเร็วและคล่องตัว จึงทำให้หลายคนชินกับการรูดปรึ๊ดๆ กันมากมาย จึงทำให้เกิดภาระจากการใช้บัตรเครดิตโดยไม่ทันได้ตั้งตัว ดังนั้นก่อนจะเลือกซื้อสินค้าและบริการชนิดใด ควรคำนึงถึงความสามารถในการชำระค่าบัตรเครดิตด้วย

                3.ใช้จ่ายเท่าใด ก็ผ่อนจ่ายเท่านั้น เพราะการใช้จ่ายบัตรเครดิตจะมีห้วงระยะเวลาในการจ่ายที่ปลอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ดังนั้นหากคุณต้องการได้ประโยชน์และได้เปรียบจากการใช้จ่ายบัตรเครดิตก็ควรชำระยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตแบบเต็มจำนวน ซึ่งวิธีนี้จะทำให้คุณได้เปรียบธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตเพราะคุณจะไม่เสียดอกเบี้ย ซึ่งโดยปกติระยะเวลาในการปลอดดอกเบี้ยของธนาคารทั่วไปคือ 55 วัน

                4.ไม่กดเงินสดจากบัตรเครดิต เพราะการกดเงินสดจากบัตรเครดิตถือว่ามีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียว เพราะบัตรเครดิตนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รูดชำระค่าสินค้าและบริการเท่านั้น แต่ยังคงมีวงเงินสำรองเพื่อให้สามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ แต่การกดเงินสดจากบัตรเครดิตถือว่ามีดอกเบี้ยที่สูงกว่าการกดเงินจากบัตรกดเงินสด จึงทำให้เกิดดอกเบี้ยสูงขึ้นนั่นเอง

                5.วิธีสุดท้ายที่ถือว่าเป็นทางแก้ที่ดีที่สุดเมื่อเกิดปัญหาภาระค่าใช้จ่ายจากหนี้บัตรเครดิตที่ถือว่าเป็นวิธีปลดหนี้บัตรเครดิตก็คือ การกู้เงินสินเชื่อหรือเงินด่วนออนไลน์เพื่อนำไปปิดบัตรเครดิตที่เป็นหนี้อยู่หลายๆ ใบ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้คุณได้เงินก้อนอย่างรวดเร็วที่สามารถนำไปปลดหนี้บัตรเครดิตได้ง่ายและคล่องตัว ซึ่งการปลดหนี้บัตรเครดิตที่มีอยู่หลายใบและมาเป็นหนี้จากเงินก้อนเพียงที่เดียว จะทำให้คุณประหยัดดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนลงได้มากทีเดียว

                ใครที่กำลังมองหาวิธีปลดหนี้บัตรเครดิตอยู่ ลองนำ 5 วิธีที่กล่าวมานี้ไปปรับใช้ดู จะช่วยทำให้คุณลดภาระค่าใช้จ่ายและปลดล็อคการเป็นหนี้บัตรเครดิตได้จริง