ทำนายฝัน ฝันเห็น เงินทอง ฝันว่า เงินทอง

ทำนายฝัน 01

ทำนายฝัน ฝันเห็น เงินทอง ฝันว่า เงินทอง

ฝันเห็นเงิน หรือฝันเห็นทอง หรือฝันเห็นว่ามีผู้นำเงินหรือทองมาให้ หรือฝันเห็นว่าตนเองได้ลูบคลำเงินหรือทองนั้น มักจะมีความหมายที่แตกต่างจากความเป็นจริง เพราะถ้าฝันเห็นเช่นนี้ทายฝันว่าคุณจะมีเรื่องที่ทำให้คุณต้องเดือดร้อนใจเข้ามาให้ต้องกระสับกระส่ายช่วงนี้ ทำให้ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งปัญหาที่เข้ามานี้ก็หนักหนาพอสมควรที่จะทำให้คุณต้องปวดหัวและเป็นทุกข์ได้ทีเดียว

ฝันเห็นเงินหรือฝันเห็นทอง ฝันว่ามีคนทำเงินหรือทองจำนวนมากมาให้ คนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวของคุณจะนำเรื่องเดือนร้อนมาให้คุณต้องเกิดความคับข้องใจ อาจจะเป็นการที่ลูกหลาน พี่น้อง หรือบริวารของคุณไปทำความเดือดร้อนแก่บุคคลภายนอก และคุณจะต้องยื่นมาเข้าไปช่วยเหลือญาติพี่น้องของคุณ ด้วยการเอาตัวเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องราวนั้น

หากใครที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานระดับผู้บริหาร เป็นหัวหน้างาน หรือผู้ที่ต้องควบคุมดูแลบริวารหรือลูกน้องหลายคน ทายฝันเช่นนี้ว่าบริวารหรือลูกน้อง หรือคนใกล้ตัวคุณที่มีตำแหน่งหรือยศศักดิ์น้อยกว่าคุณจะยักยอกเงิน หรือมีการลักขโมยสิ่งของไปจากคุณ ซึ่งคุณเองที่เป็นคนมอบหน้าที่การงานในการดูแลสิ่งของเหล่านั้น

หรือบริวาร ลูกน้องนำความเดือดร้อนมาสู่คน และในฐานที่คุณเป็นหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา จึงต้องยื่นมือเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้ตามธรรมเนียม จนเรื่องเดือดร้อนนั้นกลายมาเป็นปัญหาของคุณเอง

 

เลขให้โชค 66 , 69 , 369 , 766 , 664

เล่นบาคาร่า